дэд толгой боолт "">

Аж үйлдвэрийн талаархи мэдлэг

  • Discovery of MRI
    Шуудангийн цаг: 6-р сараас 15-20-ны хооронд

    Соронзон резонансын дүрслэл (MRI) -ийн физик үндэс нь цөмийн соронзон резонансын үзэгдэл юм. НМР -ийн үзлэгт "цөмийн" гэсэн үг хүмүүсийг айдас төрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх, цөмийн цацрагийн эрсдлийг арилгахын тулд өнөөгийн эрдэм шинжилгээний байгууллагад ...Цааш унших »